Võimalusterohke ruumikujundus

Kipsplaatidetrepp abil saab projekteerija anda hoone projekteerimisel vaba voli oma loomingulisusele. Kergehituse tehnoloogia annab ruumikujunduse, ruumide ning hoone erinevate osade sidumise planeerimisel suure vabaduse. Kipsi ja terase kasutamine pakub paindlikke lahendusi, mille abil on lihtne muuta hoone kasutusotstarvet. Seinte hõlpsa teisaldamise ja lagede muutmise teel saab hoonet kohandada kasutaja vajadustele ja uutele kasutusvõimalustele.

Moodulitega või mooduliteta süsteem?
Kipsplaadid ja metallkarkassid sobivad hoone osadeks jagamiseks kasutatavate moodulsüsteemide ehitamiseks või omaette hooneosade ehitamiseks sõltumatult kasutatavatest moodulsüsteemidest ja teiste tarindite mastaapidest. Norgips pakub hulgaliselt juhendmaterjale, mis aitavad projekteerijal valida tehniliselt õigeid ja otstarbekohaseid lahendusi valmistarindile esitatavate nõuete täitmiseks nt stabiilsuse, heli- ja tulekindluse, kõrguse, tugevuse ja pinnaviimistluse suhtes.

Vaid fantaasia seab piirid
Kipsplaadi paindlikkus ja kujundatavus kaarteks, ümardatud nurkadeks, lainjateks vormideks, pool- ja täisringi kujulisteks postideks jne annab arhitektile võimaluse variatsiooniderikaste siseruumide loomiseks, kus on kasutatud erinevaid vorme ja pehmeid üleminekuid. Koos eriotstarbeliste kinnitustarvikute ja profiilidega, mis on eraldi välja töötatud kipskonstruktsioonides kasutamiseks, loob see head eeldused isikupäraste siseruumide projekteerimiseks, mis arvestavad kasutaja vajadustega.

Arhitektil ja ruumikujundajal on siin tunduvalt rohkem ja lihtsamaid võimalusi, võrreldes teiste ehitusmeetoditega. Kipsplaatide tootjad pakuvad juhendeid kipsplaatide painutamise kohta, kuid võimalik on ka tellida sobivas raadiuses painutatud valmistooteid. Alla 1,2 m raadiuste korral on soovitatav kasutada tehases painutatud elemente.

tubaAkustilised siseruumid
Üks oluline hea sisekliima tegur on ruumi akustika. On oluline, et ruumi akustilised tingimused oleksid kohandatud ruumi kasutusotstarbele. Eraldi välja töötatud akustiliste kipsplaatide abil on võimalik saavutada soovitavat järelkõla kestust ja muid soovitud akustilisi tingimusi igat laadi ruumides.

Sellised akustilised tooted on erinevalt perforeeritud ja heli absorbeerivad ning neid pakutakse nii demonteeritavate aluslaesüsteemidena kui ka statsionaarselt paigaldatavate lae- ja seinaplaatidena. Nende toodete kombineerimisel tavaliste siledate kipsplaatidega saab kasutada põnevaid ja funktsionaalseid lahendusi, kasvõi koolides ja avalikus kasutuses olevates ruumides, mille akustika vajab üldjuhul reguleerimist, mis lisaks headele akustilistele tingimustele on ka esteetiliselt meeldivad.

Pinnaviimistlus
Kipsplaadi pind on välja töötatud selliselt, et see toimiks pinnaviimistluse jaoks hea aluspinnana. Standardse kipsplaadi pikiservad on õhendatud äärega pahtlikihi ja selles kasutatava vuugilindi paigaldamiseks. Sellega on loodud optimaalsed võimalused paigaldusvuukide katmiseks ja ühtlaselt sileda pinna tagamiseks.

Korralikult pahteldatud ja lindiga kaetud vuugid tagavad ülejäänud kipsplaadiga sama tugeva pinna. Tänu kipsplaadi stabiilsusele, vaatamata erinevatele niiskustingimustele, ei teki aastaaegade vaheldumisel konstruktsiooni liikumisest tingitud vuukide pragunemist. See on teist laadi ehitusplaatide kasutamisel tüüpiline probleem.

Pahteldatud kipskonstruktsioonide pind on viimistletav peaaegu ükskõik millisel meetodil, milleks erinevate viimistlussüsteemide tootjad pakuvad rohkelt töö-, paigaldus- ja hooldusjuhendeid. Selleks võib olla traditsiooniline tapeet, viimistlus erinevate värvidega, nagu näiteks lateksvärvid, õliemulsioonid/munatemperavärvid, liimvärvid, silikaatvärvid, aga ka krohvimine nt kipskrohviga ja katmine igat laadi kahhel-, klinker- ja looduslikust kivist plaatidega. Kui viimistlust vajavad niiskete ruumide seinad, tuleb pinda veetiheduse tagamiseks eelnevalt töödelda mingi selleks ette nähtud vahendiga.

×