Vajadusele vastav tulekaitse

tuliHoonete projekteerijatele pakub kipsplaatide kasutamine tarindites suurepäraseid võimalusi hoone vajadustele vastava tulekaitse tõhusaks aga samas ressursisäästlikuks dimensioonimiseks.

Efektiivsed kipsplaadid

Kipsplaadid on efektiivne ehitusmaterjal, kuna nendest saab ehitada kõike, alates kõige lihtsamast tulekaitsest kuni kõige keerukamate tuletõkkeseinteni. Kipsist hooneosade suureks eeliseks on võimalus kasutada neid tõhusate ruumieraldajatena, mis lisaks tavaseintena toimimisele omavad ka soovitud helisummutavaid ja tuldtõrjuvaid omadusi. Kõikide nõuetekombinatsioonide jaoks on võimalik tarindid dimensioonida vähima võimaliku materjalikuluga selliselt, et tagatud on vastavus kõikidele nõuetele ilma ressursse tarbetult raiskamata.

tulegraaf

Pildilt näeb tulekatset, kus topeltkarkass on kaetud mõlemalt küljelt kahe kipsplaadikihiga. Kahe tunni möödudes on tulekahjupoolse külje temperatuur ligi 1000 °C, jäädes vastasküljel alla 100 °C.

Kipsil on tulekahju korral olulised eelised

Kuna kips ei soodusta tule levikut, vaid pigem pärsib seda, võib öelda, et kips pakub passiivset tulekaitset, mis hakkab toimima kohe, kui põleng alguse saab. Põlemisel tekkiv soojus tõuseb lae alla ning hakkab seal soojendama laes ja seinte ülaosas kasutatud kipsplaate, mis hakkavad eraldama veeauru. Hapnikusisaldus ja süttimisohtlike põlemisgaaside kontsentratsioon väheneb. Pinna temperatuur püsib madalana, mis aitab takistada tule levikut.
Kindlustusseltsid näevad korduvalt, et kipsplaadist lagedega majade kahjud põlengu korral on väiksemad kui majades, kus on kasutatud põlevmaterjalist plaate, ja selliste majade maani mahapõlemist esineb sagedamini. Sellel, kas maja põleb maani maha või pääseb kipsplaatide abil vaid piiratud tule- ja suitsukahjustustega, on oluline vahe nii maja kasutaja kui ka selle lähiümbruse jaoks. Tuli ei hävita kogu su vara. Isiklikud mälestusesemed ja dokumendid jäävad alles. Lähiümbrus aga pääseb suurtes kogustes tekkivast põlemissuitsust ja mürgistest gaasidest.

 

×