Projekteerimine

Projekteerimise käsiraamat

 

timthumb

Teras­ või puitkarkassile paigaldatavate Norgipsi kipsplaatidega on lihtne täita kõiki ehitusnõudeid, mis puudutavad kergvaheseinte ja ­lagede konstruktsioone.

Kipsplaadisüsteeme, mille alla kuulub palju põhjaliku dokumentatsiooniga varustatud tarindeid, on Põhjamaades katsetatud nii teoorias kui ka praktikas juba ligi pool sajandit. Seetõttu on lihtne valida vajaduse järgi just niisugune lahendus, mida on konkreetse projekti puhul tarvis.

Heade omaduste, kiire ja lihtsa paigalduse ning laia kasutusvaldkonna tõttu on Norgipsi ehitussüsteemid sobivad hästi renoveerimistöödeks ja neid saab kasutada ka mitmesugustes erilahendustes, nt kumertarindid,  vargatõke jne

Käsiraamatusse on koondatud kõik varem ilmunud Norgipsi projekteerimisjuhendid. Esimesena käsitletakse metallkarkass seinu, mis moodustavad käsiraamatu mahukaima osa. Sellele järgnevad puitsõrestikseinad, laed, tuleohutustarindid, hügieeniruumisüsteemid jne. Norgipsi projekteerimiskäsiraamat on koos Norgipsi paigalduskäsiraamatuga kõige tähtsam Norgipsi teabematerjal ja oluline töövahend mis tahes projekteerimisel, kus tarindites kasutatakse Norgipsi tooteid.

Siit saate alla laadida pdf- formaadis käsiraamatu peatükkide kaupa:

×