Õige heliisolatsioon

drumHelikeskkond on inimese elukvaliteeti oluliselt mõjutav tegur. Kõne ja kuulmine on inimeste koosmõju ja sotsiaalsuse seisukohast elulise tähtsusega. On helisid, mille soovime jätta oma nelja seina vahele, teistega jagamata, ja on helisid, mida me oma ruumides kuulda ei taha. Õnneks on tänapäeval olemas laialdased ja põhjalikud teadmised selle kohta, kuidas heliisolatsiooni abil helisid ja müra kontrollida.

kitarrKipsplaadid on heli isoleerivad
Kipsplaatide tootjad on aidanud omalt poolt aktiivselt kaasa selliste teadmiste kogumisele ja levitamisele arhitektide ja projekteerijate seas. Kipsplaatidel on omadusi, mis muudavad need eriti sobilikuks kasutamiseks heli isoleerivates hooneosades. Plaatide raskuse ja jäikuse õige vahekord võimaldab neil tõhusalt absorbeerida helienergiat, mis muundatakse plaatides (küll väga pisikeseks) soojusenergiaks.

heliruumHeliisolatsioon paljudele erinevatele seintele
Sellised väga levinud hooneosad, mis koosnevad metallist või puidust karkassist, mille mõlemale küljele on paigaldatud kipsplaadid, moodustavad akustiliselt hästitoimiva süsteemi, mille väliskihid koos nende vahele jääva õhukihiga aitavad oluliselt summutada hooneosa läbivaid helisid.

Kombineerides kipsplaate seintes, vahe- ja katuslagedes kasutatavate lisamaterjalidega akustika seisukohast õigete meetoditega on võimalik saavutada peaaegu ükskõik millist heliisolatsiooni taset ja kvaliteeti. Seetõttu saab kipsplaatide abil anda heli isoleerivaid omadusi nii tavalistele vaheseintele, kortereid eraldavatele vaheseintele kui ka väga kõrgete akustiliste nõuetega seintele, näiteks salvestusstuudiotes.

Kipsplaadipõhiste konstruktsioonidega on võimalik mürataset piirata.

Vanade hoonete heliisolatsiooni parandamiseks ja tänapäeva nõuetega vastavusse viimiseks on välja töötatud head renoveerimismeetodid. Kandevkonstruktsiooni kaudu edasikanduv sammuheli mõjub sageli häirivalt. Raske aluspõrandana või ripplaena kasutatavate kipsplaatide abil on võimalik muuta vanad kandevkonstruktsioonid nüüdsetele standarditele vastavaks. See on üks näide sellest, kuidas kipsplaate saab mõistlike kuludega kasutada vanade hoonete uuendamiseks, et need toimiksid veel mitmeid aastakümneid, takistades nende lammutamist ja pikendades nende eluiga.

viiulMeeldiv helikeskkond
Hästi läbimõeldud akustiliste ruumilahenduste projekteerimisega saavad arhitektid luua inimestele võimalused heli parimaks kasutamiseks soodsa kommunikatsioonitegurina. Akustiliste tingimuste niisuguseks kontrollimiseks kasutatakse sageli eriliselt kujundatud lõhede või aukudega kipsplaate. Niisuguste heli absorbeerivate lagede eripäraks on võimalus neid värvida, ilma et see rikuks nende akustilisi omadusi. See muudab need väga pikka aega kasutatavaks ka plaatide korduva renoveerimise korral.

 

heligraaf

Isolatsioonitegur dB

Pidil on kujutatud kolme kipsplaadikihi ja vaheisolatsiooniga topeltseinal tehtud akustilisi mõõtmisi.  Heliklass 60 R’wdB.

×