Muudatusi soosiv ehitus

Tänapäeva Screen Shot 2016-06-11 at 21.54.31ühiskonnas muutuvad hoonetele ja ruumidele esitatavad nõuded kiiremini kui kunagi varem ning ümberehituste tegemise ja ruumide kasutusotstarbe muutmise vajadus on suur. Hoone ümberehitusvõimaluste tagamine on tänapäeval majanduslikult õigustatud ehitustegevuse üks põhieeldusi.

Büroohoonetes on uue üürniku sissekolimisel sageli vaja muuta kogu ruumilahendust ning tervishoiuasutustes seavad uued tehnikaseadmed ja muutunud ravimeetodid suuri nõudmisi ruumide paindlikkusele. Kõige sagedasem on ruumide muutmisvajadus aga tõenäoliselt ostukeskustes, kus lisandub pidevalt uusi poeomanikke ning ka olemasolevaid müügipindu soovitakse tihti uuendada. Koolides ja eluruumides ei ole ümberkorraldused ruumikasutuses traditsiooniliselt sama levinud, kuid selleks võimaluse loomine on kindlasti ettenägelik.

Kergehituse tehnoloogia pikendab hoone eluiga
Paindlikkus aitab suurepäraselt pikendada hoone eluiga ja kasutatavust ning kergehituse tehnoloogia sobib selle saavutamiseks paremini kui ükski teine ehitusmeetod. Valatud või müüritud raskeid konstruktsioone on sisuliselt võimatu suurema vaevata muuta, mille tulemusena valmivad stereotüüpsed ja kehva kasuteguriga ehitised, mida lisaks on kulukas üleval pidada, näiteks nende ebasoodsa energiatarbimise tõttu.

Selliste hoonete ümberehitamine on sageli nii kallis, et paljudel juhtudel on otstarbekam hoone lammutada ja ehitada selle asemele uus. Loomulikult on see ennekuulmatu ressursside raiskamine.

Taaskasutatavad kipsplaadid ja karkassipostid
Tasub märkida, et metallist karkassile paigaldatud kipsplaatidest seinte ja kipsist lagedega hoonetes on võimalik teha hoone mõnedes osades ümberehitusi, samal ajal kui ülejäänud hoones võib tegevus segamatult jätkuda. Lammutamisel mahavõetavaid materjale on paljudel juhtudel võimalik taaskasutada, alternatiivina on nii kipsplaadid kui ka metallist karkassipostid ümbertöödeldavad ja muundatavad uuteks samaväärseteks toodeteks.

Tehnilised paigaldised on möödapääsmatu vajadus igat liiki hoonetes ning karkassipõhised kipsplaadist seinad pakuvad automaatselt head paigaldusruumi kaablitele, torudele ja juhtmetele, jättes need ühtlasi kergesti ligipääsetavaks muudatuste tegemise vajaduse korral. Kergehitustehnoloogia pakutavad võimalused muudatuste hõlpsaks tegemiseks ja siseruumide paindlikuks kasutamiseks pikendavad hoone eluiga, tõhustavad ressursside kasutamist ja vähendavad ülalpidamiskulusid hoone omaniku, kasutaja ja kogu ühiskonna jaoks.

×