Kipsplaatidest üldiselt

alusSiit saate lugeda, kuidas Norgipsi kipsplaadid käituvad tulekahju, müra, niiskuse ja soojuse tingimustes ning kuidas Norgipsi plaadid mõjutavad meie sisekliimat. Lisaks leiate siit nõuandeid pinnaviimistluse ja esemete ülesriputamise kohta.

tuli Tulekindlus

Norgipsi kipsplaadid ei põle ja tagavad tõhusa tulekaitse. Tulekahju tingimustes kipsi kuumenemisel käivituva keemilise protsessi käigus eraldub plaatides sisalduv kristalliseeritud vesi veeauruna. Aurustumisprotsess madaldab temperatuuri ja pärsib tulekahju arengut.

    Helikindlus

ohkMüra summutamise ja heliisolatsiooni seisukohast on Norgipsi plaadid hea valik. Plaatidel on head helisummutavad omadused ja õigete seina- või laetarindite kasutamise korral on heliisolatsiooni nõuded igati täidetavad. Juhime tähelepanu asjaolule, et hea heliisolatsiooni saavutamiseks on oluline täpselt jälgida meie juhiseid. Samuti on oluline meeles pidada, et hästi ja korralikult tehtud töö on soovitud lõpptulemuse saavutamiseks määrava tähendusega.

 

Niiskuskindlusniiskus

Plaatide tavakasutuse korral Norgipsi kirjeldatud raamides ei ohusta Norgipsi plaate mädanik, seenkahjustused ega muud sarnased probleemid.  Õige kasutuse korral sobivad plaadid suurepäraselt kasutamiseks ka niiskete ruumide seintes ja lagedes. Plaate ei ole soovitatav kasutada ruumides, mille õhuniiskus ületab pidevalt 70%. Plaatide kasutamise korral niisketes ja teistes suurema niiskuskoormusega ruumides tuleb järgida selliste ruumide jaoks antud erijuhiseid.

 

soojus

Soojustaluvus

Kipsplaadid taluvad kõrgeid temperatuure, kuid ei ole mõeldud kasutamiseks ruumides, mille temperatuur pidevalt ületab 50 °C. Pliite, lampe ja muid suurt kuumust eraldavaid seadmeid ei tohi kinnitada otse plaatide külge, selleks tuleb kasutada nendetaguseid konstruktsioone.

 

Sisekliimasisekliima

Norgipsi plaatide omadused õhus sisalduva soojuse ja niiskuse omastamisel ja eraldamisel aitavad kaasa soodsa sisekliima saavutamisele. Plaadid ei sisalda tervistkahjustavaid aineid, ei eralda ei ohtlikke gaase ja aure ega ka kiu- või tolmuosakesi. Teisisõnu – kipsplaadid on tervislik materjal, mis soodustavad hea sisekliima saavutamist.

 

viimistlusPinnaviimistlus

Norgipsi kipsplaate on kerge värvida, tapetseerida, katta kahhelplaatide või muu sarnasega. Plaadid tekitavad hea ja stabiilse aluspinna igat laadi pinnaviimistluse jaoks – ilma pragunemisohuta. Hea tulemuse seisukohast on oluline jätkukohad ja kruvid õigesti pahteldada. Küsige Norgipsi pahteldamisjuhiseid. Kui kipsplaadist seinad soovitakse katta kahhelplaatidega, on soovitatav kasutada väiksemat, kuni 400 mm karkassipostide vahet ning kasutada 2 kihti plaate.

 

Esemete kinnitamine seinaleriputamine

Kipsplaatidest seinte ja lagede külge erinevate esemete kinnitamine on lihtne. Kõige lihtsam on teha seda plaatide Norgips Ultra Board kasutamisel, mille talutav koormus tüüblita kruvi kohta on 33 kg ja tüübliga kruvi kohta tervelt 60 kg. Lugege lähemalt siit. Kui siiski soovitakse kasutada teisi kipsplaate, on enamasti piisavalt abi tüüblitest või x-konksudest, kuid erinevate esemete plaatide külge kinnitamiseks pakutakse ka mitmesuguseid kipsplaaditüübleid. Raskemate esemete ülesriputamiseks ja eriti mehaanilise koormuse korral tasub alati kasutada põiktugesid. Näiteks kui on tegemist pinkide, valamute või töötasapindadega.  Akende ümbruses, kuhu sageli soovitakse kinnitada nt kardinapuid, on mõistlik paigaldada põiktoed juba plaatide taha.

Esemete ülesriputamise kohta lugege lähemalt siit

 

×