Energiasäästlikus ja soojusisolatsioon

Kipsplkaruaadid aitavad vähendada energiatarbimist

Enesestmõistetavalt kulub hoones mugava sisekliima hoidmiseks omajagu energiat. Muuhulgas kulub energiat hoones pideva õhuvahetuse tagamiseks, et meie sissehingatav õhk oleks värske. Seetõttu on oluline teha teadlikke valikuid energiatarbimise piiramiseks võimalike meetmete võtmisel.

Kipsplaadid ei eralda siseõhku kahjulikke aineid ega nõua seetõttu omalt poolt täiendava õhuvahetuse korraldamist. Läbi hoone välispiirete, s.t välisseinte ja katuse väljuv soojus ei muuda kindlasti hoone sisekliimat selle kasutajate jaoks mõnusamaks. Sellist energiakadu tuleb seetõttu niipalju kui võimalik vältida. Sel põhjusel on hoone perimeetri korralik soojustamine energiamajanduse A ja O.
Kipsplaadid aitavad tõhusa soojustuse tagamisele kaudselt kaasa mitmel viisil. Kipsplaadid iseenesest toimivad soojustuskihina ning aastakümneid tagasi, kui soojustusele kehtivad nõuded ei olnud veel eriti kõrged, turundatigi kipsplaate heade soojustusplaatidena. See fakt vastab endiselt tõele, kuid kuna kipsplaadid on väga õhukesed, ei ole nende otsene panus soojusisolatsioonile oluliselt suur.

 • Soojusisolatsioon
 • Hooneid on alati soojustatud, et parimal võimalikul moel tagada nende vastavus energiamajanduse nõuetele hoone kogu elutsükli jooksul. Ka mitu aastakümmet tagasi, kui energiaressursse peeti piiramatuks, tehti vajalikud arvutused otstarbeka soojustusmahu leidmiseks, lähtudes hoone elutsüklist.
  Tänapäeval, mil energia maksumus on suur ja saadaolev energiaressurss piiratud, peetakse keskkonna ja ülalpidamiskulude seisukohast otstarbekaks oluliselt paksemaid soojustuskihte. Kõige odavam soojustusmaterjal on paigalseisev õhk. Peaaegu kõik soojustusmaterjalid on üles ehitatud põhimõttele, et need peavad sisaldama õhku, mis tagatakse poorsete või kiuliste materjalide ja vahtplastide kasutamisega. Soojusisolatsioon koosnebki enamasti tavalisest õhust, mis moodustab materjali kogumahust kuni 98%.
  mokk
 • Kipsplaatide ülesanne välisseintes
 • Kipsplaatide ülesanne välisseinas on toimida parima ja õhima võimaliku kaitse- ja kattekihina kergete ja õrnade soojustusmaterjalide jaoks. Teatud etteantud seinapaksuse juures on peaaegu alati parim lahendus kasutada olemasolevat ruumi võimalikult paksude täisväärtuslike soojustusmaterjali kihtide paigaldamiseks.
  Kipsplaadid võimaldavad seina maksimaalselt soojustusmaterjaliga täita. Soojustuskihist väljapoole tuuletõkkeks paigaldatavad kipsplaadid on üks levinumaid fassaaditaguseid materjale. Nende plaatide ülesanne on kaitsta soojusisolatsiooni ja tagada selle toimimine ka tugeva tuule korral, lastes konstruktsioonil siiski hingata.
 • Kipsplaatide ülesanne siseseintes
 • Siseseintes kasutatavad kipsplaadid kaitsevad soojustuskihte seestpoolt, toimides ühtlasi aurutõkkena, mis hoiab seina kuivana, samal ajal kui kipsplaadid omavad ka teatud soojustsalvestavat toimet.
  Ruumi ümbritsevad kipsplaatidest ja muudest materjalidest ehitatud piirded lae, seinte ja põrandate näol saavad aidata kaasa ruumis valitseva õhutemperatuuri ühtlustamisele. Nad neelavad päikesekiirgusest tekkivaid lühiajalisi tipptemperatuure, et seda hiljem temperatuuri langedes ruumi eraldada. Selline aktiivne soojuse salvestamine leiab eelkõige aset ruumi ümbritsevate piirdetarindite pindmistes kihtides. Ruumi ümbritsevad kipsplaadist pinnad salvestavad soojust ja muudavad selle kiiresti kättesaadavaks

 

×