Elektriväljade mõju vähendamine

elektroKipsplaatidest hooneosad on sageli projekteeritud seest õõnsatena nende kasutamiseks elektripaigaldiste ja veetorude paigaldusruumina. Tänapäeval pööratakse üha rohkem tähelepanu elektriseadmeid ja paigaldisi ümbritseva elektromagnetvälja mõjule.
Elektromagnetvälju on kahte liiki: magnetväljad ja elektriväljad. Nüüdisaja paigaldistes kasutatavaid elektrijuhte magnetväli ei ümbritse. Seevastu ümbritseb pingestatud elektrijuhte elektriväli. Elektriväli ümbritseb elektrijuhte sellest hoolimata, kas vool neid parajasti läbib või mitte.

Metallkarkassi ühendamine maandusega
Lihtsa meetmena piisab hooneosa metallkarkassi ühendamisest maandusega. Selliselt on metallkarkassi maanduspotentsiaal null, millest piisab elektrivälja varjestamiseks. Selleks on maandusega vaja ühendada vaid üks ühtse metallkarkassi punkt. Metall juhib maanduse edasi kogu karkassile, mis on omavahel metalli kaudu ühenduses.

Maandusjuhtmeks piisab tavalisest peenikesest juhtmest. Elektriväli võib kipsplaatidest läbi tungides avaldada mõju ruumis viibivatele inimestele. Tõestatud on, et metallkarkassile paigaldatud kipsplaatidest hooneosades on elektrivälja läbitungimist võimalik oluliselt vähendada. Selliste konstruktsioonide kasutamisel mõõdetud elektrivälja tugevus on vaid murdosa elektrivälja tugevusest maandamata karkassi korral.

elsein

Metallkarkassile paigaldatud kipsplaatidega tarinditesse on lihtne peita mitmesuguseid paigaldisi. Metallkarkassi maandamise teel saab vähendada nende tekitatavate elektriväljade mõju.

 

 

Karkassi potentsiaalide maandus
Metallkarkassi ei ole vaja dimensioonida suurte voolutugevuste jaoks, kuna potentsiaali nulli viimiseks piisab äärmiselt väikesest voolutugevusest. Kasutatav peenike maandusjuhe ei pea olema rohelise/kollase märgistusega, vaid võib olla tavaline valge või värvitu juhe.

Kõnealuste elektriväljade ohtlikkuse kohta inimese tervisele kindlad tõendid puuduvad. Tavahoonete elektrijuhtmeid ümbritsevad elektriväljad, millest jutt käib, on kõigele lisaks väga väikesed. Aga kuna alati on soovitatav lähtuda ettevaatlikkuse printsiibist, tasub elektriväljade mõju siiski vähendada, kui see on tehtav väikeste kuludega. Seega tasub metallkarkassi kasutamise korral ehituses kaaluda karkassi potentsiaalide maandamise võimalust.

Õiged eelistused kiirguse vähendamisel
Puitkarkassi või puitsõrestiku kasutamisel kipsplaatide all sellist maandusmeetodit kasutada ei saa. Nõrkade elektromagnetväljade kahjulik mõju ei ole aga kindlasti nii suur, et selle pärast tasuks loobuda puitkarkassi kasutamisest, kui seda eelistatakse muudel põhjustel. Elektriväljade mõju vähendamiseks hoones on võimalik võtta ka teisi, mõjukamaid meetmeid. Eelkõige tasub üle vaadata kasutatavad seadmed, mille läheduses sageli viibitakse.

 

×